1. FASEA: DIAGNOSTIKO ETA AITZIN-AURRERAKINA

2. FASEA: AURRERAKINA IDAZTEA

3. FASEA: AURRERAKINAREN PARTE-HARTZEA

4. FASEA: HAPOa IDAZTEA. Hasierako onarpena

5. FASEA: HAPOaren PARTE-HARTZEA. Hasierako onarpenerako agiria

6. FASEA: BEHIN-BEHINEKO ONARPENA