Eguneko zentroan sartzeko eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzodua eskatu behar da Busturialdeko Gizar Zerbitzuen Mankomunitatean, Alondegia kalea, 6 beheko solairua Gernika-Lumon edo 94 625 51 22 telefono zenbakira deitu behar da.

Dokumentazioa

  • Erroldatze-ziurtagiria
  • Nortasun-agiria
  • Besteak
  • Egotekotan interesdunaren ezgaitasuna frogatzen duen dokumentua
  • Menpekotasun mailaren erabakia
  • Osasun txostena
  • GZIN -ren ziurtagiria
  • Ondasun Zerga eta PFEZaren fotokopia
  • Diru-sartzeak eta Ondasunak
  • Obligaziorik gabez sartze dokumentua

Legezko informazioa

  • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
  • Interesdunei komunikazioa igortzeko irizpideak ezartzen duen 1999ko apirilaren 14ko Agindua, Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 26ko 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan aurreikusitakoa.
  • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea.
  • 504/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, mendetasunen bat duten pertsonen egoera baloratzeko baremazioa onartzen duena; halaxe ezarrita baitago autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruz abenduaren 14an emandako 39/2006 Legean.
  • Abuztuak 22ko 145/2001 Foru Dekretua, inoren menpeko adinekoak Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasunpeko eguneko zentroetan sartzeko sistema; inoren menpeko adinekoak eguneko zentroetako plaza itunduetan nahiz hitzartuetan sartzeko sistema; eta inoren menpeko adinekoak eguneko zentroetako plaza ez-itunduetan edo ez-hitzartuetan sartzeko banakako ekonomi laguntzen emakida araupetzen duena.
  • 145/2001 Dekretua aldatzen duten FORU DEKRETUAK:
    • Abenduak 23ko 213/2002e FD
    • Abenduak 16ko 365/2003 FD
    • Martxoak 23ko 39/2004 FD
    • Azaroak 28ko 185/2005 FD
    • Abuztuak 23ko 239/2006 FD
    • Abenduak 30eko 214/2008 FD
    • Urtarrilak 27ko 7/2009 FD
    • Abenduak 1eko 161/2009 FD
  • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea.
  • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
  • Mendekotasun egoera onartzeko prozedura arautzen duen apirilaren 24ko 74/2007 Bizkaiko Foru Aldundiaren Dekretu Foralak. Azaroaren 6ko 197/2007 Dekretu Foralaren bidez aldatuta.
  • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako egitura organikoaren arauak.
  • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Araudi Organikoa onetsi duen martxoaren 18ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2008 Foru Dekretua.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzodua eskatu behar da Busturialdeko Gizar Zerbitzuen Mankomunitatean, Alondegia kalea, 6 beheko solairua Gernika-Lumon edo 94 625 51 22 telefono zenbakira deitu behar da.